Aktuality

Obrázek novinky

Konkursní řízení - ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany

Starosta obce Lhota pod Libčany vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, stedním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Lhota pod Libčany.

Obrázek novinky

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Dovolujeme si vás upozornit na konání sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Obrázek novinky

Poplatky na r. 2018

Upozorňujeme naše občany na povinnost plateb poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO), poplatku ze psů a poplatku za stočné na r. 2018.

Obrázek novinky

Lhotecké novinky č. 4-2017

I na tomto místě zveřejňujeme poslední vydání Lhoteckých novinek.

Obrázek novinky

Svoz popelnic v r. 2018

Dovolujeme si vás informovat o termínech svozu komunálních odpadů v průběhu roku 2018.