Platba poplatků za kalendářní rok 2022

Předáváme vám informaci o výši jednotlivých poplatků schválených pro kalendářní rok 2022.

Přehled jednotlivých poplatků na r. 2022 naleznete zde: /www/data/editor/files/Platby%20poplatk%C5%AF%20na%20kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD%20rok%202022.pdf

Současně žádáme o dodržení termínů plateb uvedených v informačním letáku. Děkujeme za pochopení!