Výtěžek Tříkrálové sbírky ve Lhotě pod Libčany

Dovolujeme si vám jménem organizátora Tříkrálové sbírky poděkovat za vaše příspěvky. V příloze naleznete oficiální potvrzení Oblastní charity Hradec Králové s uvedením vybrané částky ve Lhotě pod Libčany, která v letošním roce činila celkem 34.111,- Kč. Ještě jednou velmi děkujeme!