Připomenutí platby poplatků

Dovolujeme si vám připomenout, že ke dni 31.3.2023 byl splatný poplatek za odpady ve výši Kč 650,-/osoba (příp. Kč 500,-/osoba pro občany, kteří v letošním roce dovrší věk 75 let a výše) a současně poplatek ze psů ve výši Kč 200,-/pes. Dále připomínáme všem, kteří poplatek za odpady hradili bezhotovostně, že je nutné si na obecním úřadě vyzvednout a vylepit známku na popelnici - od 1.4.2023 svozová firma provádí kontrolu nádob a v případě, že známka není vylepena, výsyp nádob neprovádí! Současně připomínáme platbu poplatku za stočné ve výši Kč 1341,-/osoba (pro obyvatele bytových domů Kč 1304,-/osoba); tento poplatek je splatný k 30.6.2023.