Nejnovější aktuality

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Informujeme Vás o naplánovaném termínu sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů ve Lhotě pod Libčany.

Lhotecké novinky č. 1-2017

Kromě tištěného vydání prvních letošních Lhoteckých novinek, které vám byly doručeny do poštovních schránek, předáváme i na tomto místě odkaz na zmíněné novinky.

Zpravodaj Centra společných služeb - 1-2017

Pro informaci předáváme aktuální zpravodaj Centra společných služeb č. 1-2017 (viz odkaz níže).

Svoz popelnic a separovaného odpadu - r. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o termínech svozu popelnic a separovaných odpadů pro kalendářní rok 2017.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.