Poplatkový asistent

Zde si můžete vygenerovat el. platební příkaz pro úhradu poplatku za svoz a likvidaci odpadů ve správním obvodu obce Lhota pod Libčany nebo Hubenice.
(1 osoba do 75 let/rok = 650 Kč, 1 osoba 75 let a výše/rok = 500 Kč)

Děti narozené v kalendářním roce 2024 jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek za odpady bude vybírán v období od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024 - PROSÍME, NEPLAŤTE POPLATEK V DŘÍVĚJŠÍM TERMÍNU! 

Rok

2024

Adresa

Údaje vyplňující osoby

Osoby žijící na zadané adrese

Poznámka

Částka k úhradě

0