Aktuality

Upozornění na plánovanou odstávku elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na plánovanou odstávku dodávky elektrické energie, která týká části naší obce. Odstávka je plánována na čtvrtek 29.6.2023 přibližně od 7.00 do 14.00 hodin. V připojeném souboru naleznete seznam lokalit, kterých se uvedená odstávka dotkne. Děkujeme za pochopení!

Zjistit více

Informace pro občany - novinka v třídění kovových odpadů

Od 1. 6. 2023 spustila společnost Hradecké služby novou službu pro občany, kterou je možnost vyhazovat nápojové plechovky do žlutých popelnic na plasty. Kovové obaly od nápojů je tedy nově možné ukládat do žlutých nádob společně s plastovým odpadem. Tímto způsobem lze ale třídit POUZE obaly od nápojů, jako jsou například plechovky od piva, energetických nápojů, různých limonád atp. Naopak obaly od konzervovaných potravin, krmiva pro psy a kočky, olejovek a jakýkoliv jiný kovový odpad než nápojové plechovky, do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří, a je nutné ho i nadále ukládat do speciálních šedých kontejnerů pro sběr kovů. Podrobnější informace naleznete v připojeném informačním letáku.

Zjistit více

Pozvánka - Den s Policií ČR

Dovolujeme si předat vám pozvánku Policie ČR na letošní Den s Policií ČR, který se bude konat dne 29. června 2023 od 10.00 do 17.00 hodin na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. V připojené pozvánce naleznete bližší informace vč. programu akce.

Zjistit více

Připomenutí platby poplatků

Dovolujeme si vám připomenout, že ke dni 31.3.2023 byl splatný poplatek za odpady ve výši Kč 650,-/osoba (příp. Kč 500,-/osoba pro občany, kteří v letošním roce dovrší věk 75 let a výše) a současně poplatek ze psů ve výši Kč 200,-/pes. Dále připomínáme všem, kteří poplatek za odpady hradili bezhotovostně, že je nutné si na obecním úřadě vyzvednout a vylepit známku na popelnici - od 1.4.2023 svozová firma provádí kontrolu nádob a v případě, že známka není vylepena, výsyp nádob neprovádí! Současně připomínáme platbu poplatku za stočné ve výši Kč 1341,-/osoba (pro obyvatele bytových domů Kč 1304,-/osoba); tento poplatek je splatný k 30.6.2023.

Zjistit více