Aktuality

Připomenutí platby poplatků

Dovolujeme si vám připomenout, že ke dni 31.3.2023 je splatný poplatek za odpady ve výši Kč 650,-/osoba (příp. Kč 500,-/osoba pro občany, kteří v letošním roce dovrší věk 75 let a výše) a současně poplatek ze psů ve výši Kč 200,-/pes. Prosíme o úhradu uvedených poplatků v daném termínu! Dále připomínáme všem, kteří poplatek za odpady hradili bezhotovostně, že do uvedeného data je třeba si vyzvednout a vylepit známku na popelnici - od 1.4.2023 bude svozová firma nádoby kontrolovat a v případě, že známka nebude vylepena, výsyp nádoby neprovede! Děkujeme za pochopení!

Zjistit více

Nová služba občanům - sběr jedlých olejů "dům od domu"

Dovolujeme si vás informovat o nově zavedené službě související se sběrem upotřebených jedlých olejů od občanů přímo od jednotlivých nemovitostí. Sběr bude fungovat tak, že občané mohou umisťovat uzavřené PET lahve s olejem na víko nádob s komunálním odpadem nebo odpadem separovaným a při každém pravidelném svozu budou tyto lahve sbírány. Možnost sběru olejů z nádob umístěných na veřejných stanovištích zůstává i nadále zachována! Tato služba se týká pouze jedlých olejů, nikoli olejů průmyslových! Bližší informace naleznete v připojeném informačním letáku.

Zjistit více

Pozvánka - Putování za velikonočním zajíčkem - Libčany

Obec Libčany a Základní škola a mateřská škola Libčany vás zvou na letošní Putování za velikonočním zajíčkem. Akce se bude konat ve dnech 6. 4. - 10. 4. 2023, přičemž hrací plán k akci bude zveřejněn 31. 3. 2023. Další podrobnosti naleznete v připojené pozvánce!

Zjistit více

Pozvánka - Obecní ples

Dovolujeme si vás pozvat na Obecní ples, který se bude konat v sobotu 25. března 2023 od 20.00 hodin v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany. V připojené pozvánce naleznete veškeré podrobné informace k pořádané akci. Těšíme se na vás!

Zjistit více