Fotogalerie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona 110/2019Sb. o zpracování os. údajů

Správce údajů Obec Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany 50
503 27 Lhota pod Libčany
Rozsah zpracovávaných údajů Fotografie, audiovizuální záznamy, sportovní výsledky
Účel zpracování Dokumentace kulturního života
Doba zpracování 10 let
Příjemci osobních údajů
Uveřejnění Na webových stránkách, zpravodaji, prezentačních materiálech obce
Jsem srozuměn/srozuměna se svými právy
Přístup ke svým Osobním údajům dle čl.15 Nařízení Požadovat opravu údajů dle čl. 16 Nařízení
Výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení Omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
Přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení Odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení