Významné dokumenty

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda 2024-2030

Rozvojový strategický dokument obce na období 2023-2030