Zastupitelstvo

Starosta 

Jaroslav Jelínek

Místostarostové

Ing. Zdeněk Bednář
Václav Vyleťal

Finanční výbor

Jiří Tomáš (Předseda)
Ing. Martin Hubáček (Člen)
Ing. Lenka Vlková (Člen)

Kontrolní výbor

Ing. Jan Pithart (Předseda)
Ing. Oldřich Šmída (Člen)
Milan Tlučhoř (Člen)

Kulturní výbor

Jiří Tomáš (Předseda)
Nikola Hrušková (Člen)
Roman Prášil (Člen)
Bc. Laura Holubcová (Člen)
Mgr. Denisa Lajksner (Člen)
Lucie Skřivanová (Člen)
Alena Vojáčková (Člen)

Zastupitelé 

Mgr. Monika Tobiášková
Jiří Tomáš
Milan Tlučhoř
Mgr. Veronika Dohnalová
Ing. Jan Pithart
Ing. Radim Šikl

Osadní výbor

Ing. Radim Šikl (předseda)
Mgr. Lucie Semanová (člen)
Mgr. Denisa Lajksner (člen)