Podatelna

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Obec Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany 50
503 27  Lhota pod Libčany

b) úřední hodiny podatelny
PO 8.00-12.00
ÚT 8.00-12.00
ST 8.00-12.00 a 17.00-19.00
ČT 8.00-12.00


c) elektronická adresa podatelny (e-mail)
podatelna@lhotapodlibcany.cz

d) identifikátor datové schránky
ayya6mm

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
- PDF/A, png, tif/tiff, jpg/jpeg, giv, mpeg, mp3, wav, fo/zfo, zip

nad rámec přijímá
- pdf, doc/docx, txt, xls/xslx, odt, ods

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy je 100 MB, přičemž maximální velikost jednoho souboru je 20 MB. Maximální přípustná velikost zprávy přijímané pomocí elektronické pošty je 10 MB.

f) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá
dokumenty v digitální podobě

Podatelna nepřijímá samostatná podání na technických nosičích dat. Je-li nosič dat (CD, DVD) přílohou dokumentu doručeného v analogové podobě, je nezbytné, aby byl označen jako nedílná příloha, a tak s ním bylo i nakládáno.

g) způsob nakládání s dokumenty neúplnými nebo obsahujícími škodlivý kód
Pokud je obci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí obec odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.
Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

h) důsledky vad dokumentů
Pokud je obci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí obec odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.
Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.