Informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 979 obyvatel.

Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.

Dnes v obci funguje několik organizací a spolků (jednotka sboru dobrovolných hasičů, chovatelé, Rodinné a mateřské centrum, fotbalový klub, volejbalový klub, zahrádkáři), které každoročně pořádají několik zajímavých akcí určených pro děti i dospělé. V centru obce je obecní úřad, základní škola, mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice a obecní hostinec.

Statistické údaje

  • Počet částí obce: 2
  • Katastrální výměra: Lhota pod Libčany 715 ha, Hubenice 121 ha
  • Nadmořská výška: 240 m n.m.
  • Počet obyvatel: 979

Historie

Lhota pod Libčany byla založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada kolem roku 1375, když klášter koupil les Trávník mezi Libčany a Osicemi. Po vypálení kláštera roku 1421 byli dalšími majiteli Lhoty Diviš Bořek z Miletínka, od roku 1464 Jiří z Poděbrad a jeho synové , od roku 1490 páni z Pernštejna a od roku 1560 Habsburkové. Roku 1580 koupil Lhotu císařský hejtman pardubického panství Jiří Škornice Balbín a nechal vyměřit půdorys nové vesnice ve směru východ – západ 800 m x 80 m ulicovou náves a lánovým způsobem nechal vystavět novou vesnici. Z původních 16 domů vznikla vesnice o 40 domech. Po jeho smrti (zemřel na mor) jeho synové prodali Lhotu zpět Habsburkům.

Ve Lhotě se 24.2.1775 narodil v zájezdní hospodě český loutkař Matěj Kopecký. Pokřtěn byl v Libčanském kostele.

V roce 1827 vykoval lhotecký kovář Václav Novotný se svým švagrem kovářem Veverkou z Rybitví ruchadlo, kterým se poprvé oralo v záhumení kovárny v č.p. 4 ve Lhotě pod Libčany.

Hasičský sbor byl ustaven 3.března 1884. Současně byla ustavena čtenářská beseda a knihovna. V roce 1995 byla dána do užívání nová hasičská zbrojnice v objektu bývalé továrny na střešní lepenky.

Školní vyučování ve Lhotě je od roku 1750. Vyučovalo se v různých domech. Dnešní školní budova byla postavena roku 1906. V roce 1960 byla rekonstruována na 3 třídy, školní kuchyň, šatny a sociální zařízení.

V roce 1900 byla postavena kaple Nejsvětější Trojice, kde jsou pravidelně slouženy mše.

Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo zemědělství. V roce 1953 bylo založeno zemědělské družstvo jeho pokračovatelem je v současnosti Agrodružstvo, které hospodaří na katastru 11 obcí.

Od roku 1926 bylo dáno do provozu kino, které bylo v letech 1957 – 1959 adaptováno. Bylo to první venkovské kino se širokouhlým plátnem na východočeském venkově. Kino bohužel ukončilo fungování na podzim roku 1996.

V roce 1934 byl postaven „Švehlův dům“, kde sídlí obecní úřad.

Zdravotní středisko bylo dáno do provozu v roce 1978. Funguje zde ordinace praktického a zubního lékaře. Do roku 2012 byla v provozu i ordinace dětského lékaře. V budově je i pobočka České pošty.

Budova mateřské školy byla dána do provozu roku 1982. V přízemí budovy je zřízena obecní knihovna.

V roce 2004 bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

V roce 2004 získala Lhota pod Libčany od předsedy Poslanecké sněmovny schválení k používání znaku obce a praporu.

 

Hubenice

Jméno obce je ze staročeského jména Hubený (jako ubohý, bídný, chatrný, ničemný). Do konce 14. století se obec jmenovala Bídnice. Hubenice byly na zemské stezce vedoucí z Prahy přes Poděbrady, Chlumec, Dobřenice, kolem Osiček a Osic k Hubenicím a dále do Hradce Králové a potom do Slezska respektive na Moravu. Z toho je možné usuzovat, že vesnice je starší než se uvádí v první písemné zprávě.

První písemná zmínka o Hubenicích je z roku 1414, zaznamenává, že ves byla poplatná zemanu Prokopovi z nedalekých Prav. Ale ten se o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství. Prokop téhož roku prodal svůj díl na vesnici Václavu z Čicevsi (Čistěves) i s platy, které mšl v Radovesicích u Chlumce nad Cidlinou.

Když v 15. století rozmnožovali své panství ve východních Čechách Perštejnové, koupili i Hubenice. V roce 1560 prodali Perštejnové svoje Pardubické panství (kam patřily i Hubenice) Maxmiliánu Habsburskému. Habsburkové drželi Pardubické panství až do jeho parcelace tj. do roku 1774. V té době přijali Habsburkové návrh císařského rady Raaba, aby rozparcelovali císařská panství a prodali je sedlákům resp. Chalupníkům, kteří o půdu budou lépe pečovat než aby na ní robotovali. Tak se také stalo a již roku 1774 si sedláci z Hubenic a to Karel Mrštík, Mikuláš Dašek a Jan Berka a chalupníci Václav Horký, Josef Machetka a Jakub Krátký koupili nabízené pozemky. Je možné, že si pozemky koupili i dva baráčníci (podruzi) a to Josef Krátký a Karel Mrštík.