Obecní knihovna

O knihovně

Školní knihovna byla ve lhotecké škole založena v roce 1875 a bylo v ní v té době pouhých 50 svazků.

Obecní knihovna byla založena v roce 1884 spolu se čtenářskou besedou. Nejprve byla umístěna ve škole a po roce 1946 byla přemístěna do zasedací místnosti Švehlova domu (dnešní sídlo obecního úřadu). Dlouholetým knihovníkem byl kronikář obce pan ing. František Cvrček. 

Od roku 1988 byla knihovna umístěna v nevyužitých bytových prostorách v mateřské školce. Poté byla přestěhována do prvního patra školky. V roce 2000 byly služby rozšířeny o veřejný internet. 

Z důvodu navýšení počtu dětí v MŠ byla v roce 2010 knihovna přemístěna do přízemí mateřské školy a obsahuje přes 3.860 svazků.

Služby

Knihovna poskytuje:

  • půjčování knih z vlastního fondu beletrie a naučné literatury
  • nejméně 2x ročně knihy z výměnných souborů z MKHK
  • rezervaci knih
  • půjčování časopisů (Flora na zahradě, Lidé a země, Země světa, Ledové království, Ledové království Speciál, Čtyřlístek a Čtyřlístek Speciál)
  • veřejný internet

Registrace čtenářů, půjčování knih a časopisů a veřejný internet jsou zdarma.

Aktuality

Knihovnu je možné navštívit v obvyklé výpůjční době za následujících podmínek:

  • max. 1 osoba na 15 m2
  • udržování rozestupů
  • ochrana respirátory
  • dezinfekce rukou při vstupu

Žádáme vás o dodržován těchto podmínek v zájmu bezpečnosti!

Kontakty

Zřizovatel: Obec Lhota pod Libčany

Adresa: Lhota pod Libčany, budova MŠ čp. 46, jihovýchodní část, přízemí, 503 27 Lhota pod Libčany

E-mail: knihovnalhotapl@seznam.cz 

 

Knihovnice: p. Alena Burdová

Telefon: 776 727 884

E-mail: burdova.alena@seznam.cz 

 

Provozní doba

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.

Provozní doba veřejného internetu je shodná.

Odkazy

Národní knihovna v Praze - http://www.nkp.cz

Studijní a vědecká knihovna HK - http://www.svkhk.cz

Knihovna města Hradce Králové - http://www.knihovnahk.cz

Vyhledávání knih v el. katalogu KMHK - https://kmhk.tritius.cz

Knihovní portál - http://www.knihovny.cz

Magistrát města HK - http://www.hradeckralove.org

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - http://www.kr-kralovehradecky.cz

Portál veřejné správy - http://www.portal.gov.cz

Obec Lhota pod Libčany - http://www.lhotapodlibcany.cz

GDPR

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů