Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školského obvodu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství