Dotační projekty

Projekt "Rekonstrukce stropu nad kuchyní a jídelnou - Havarijní stav v ZŠ Lhota pod Libčany"

Projekt Předcházení vzniku odpadů v obci Lhota pod Libčany

Projekt Dětská hřiště Lhota pod Libčany

Projekt Veřejná hřiště Lhota pod Libčany

Projekt Revitalizace zeleně v intravilánu obce Lhota pod Libčany