Územní plán

Základní členění území ÚP Lhota pod Libčany

Vodní hospodářství ÚP Lhota pod Libčany

Veřejně prospěšné stavby ÚP Lhota pod Libčany

Koordinační výkres ÚP Lhota pod Libčany

Širší vztahy ÚP Lhota pod Libčany

Zábory půdního fondu ÚP Lhota pod Libčany

Příloha č. 1 - Odůvodnění ÚP Lhota pod Libčany