Aktuality

Letní tábor ZŠ Libčany

Základní škola a mateřská škola Libčany plánuje i v letošním roce pořádání letního příměstského tábora. V připojeném informačním letáku naleznete veškeré potřebné informace.

Zjistit více

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve Lhotě pod Libčany

Dovolujeme si vám jménem organizátora Tříkrálové sbírky poděkovat za vaše příspěvky. V příloze naleznete oficiální potvrzení Oblastní charity Hradec Králové s uvedením vybrané částky ve Lhotě pod Libčany, která v letošním roce činila celkem 34.111,- Kč. Ještě jednou velmi děkujeme!

Zjistit více

Dotace Nová zelená úsporám Light

Dovolujeme si vás informovat o možnosti získání dotace „Nová zelená úsporám Light“ na opatření vedoucí k úspoře energií. Dotace se poskytuje na zateplení fasády, stropu nebo podlahy, na výměnu oken nebo dveří. Určena je pro vlastníky/spoluvlastníky domů a zároveň pro domácnosti, kde všichni členové pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Dále pro domácnosti pobírající příspěvek na bydlení od 12. 9. 2022.

Zjistit více