Aktuality

Nabídka - fotovoltaika z programu NZÚ Light

Dovolujeme si vám zprostředkovat nabídku fotovoltaické elektrárny z programu Nová Zelená Úsporám light určenou zejména pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Veškeré podrobnosti a kontakty naleznete v připojeném nabídkovém letáku.

Zjistit více

Informace pro občany - novinka v třídění kovových odpadů

Od 1. 6. 2023 spustila společnost Hradecké služby novou službu pro občany, kterou je možnost vyhazovat nápojové plechovky do žlutých popelnic na plasty. Kovové obaly od nápojů je tedy nově možné ukládat do žlutých nádob společně s plastovým odpadem. Tímto způsobem lze ale třídit POUZE obaly od nápojů, jako jsou například plechovky od piva, energetických nápojů, různých limonád atp. Naopak obaly od konzervovaných potravin, krmiva pro psy a kočky, olejovek a jakýkoliv jiný kovový odpad než nápojové plechovky, do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří, a je nutné ho i nadále ukládat do speciálních šedých kontejnerů pro sběr kovů. Podrobnější informace naleznete v připojeném informačním letáku.

Zjistit více

Nová služba občanům - sběr jedlých olejů "dům od domu"

Dovolujeme si vás informovat o nově zavedené službě související se sběrem upotřebených jedlých olejů od občanů přímo od jednotlivých nemovitostí. Sběr bude fungovat tak, že občané mohou umisťovat uzavřené PET lahve s olejem na víko nádob s komunálním odpadem nebo odpadem separovaným a při každém pravidelném svozu budou tyto lahve sbírány. Možnost sběru olejů z nádob umístěných na veřejných stanovištích zůstává i nadále zachována! Tato služba se týká pouze jedlých olejů, nikoli olejů průmyslových! Bližší informace naleznete v připojeném informačním letáku.

Zjistit více