Nejnovější aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si vás upozornit na plánovanou odstávku dodávky elektrické energie, která v části obce Lhota pod Libčany proběhne ve středu 27. 10. 2021.

Výsledky voleb 2021

Dovolujeme si vás informovat o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Lhota pod Libčany.

Milostivé léto

Dovolujeme si vás seznámit s akcí Poradny pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové s názvem Milostivé léto.

Umístění Z-Boxu

Rádi bychom vás informovali o umístění bezkontaktního výdejního boxu společnosti Zásilkovna.

Projekt 'Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa' je spolufinancován Evropskou unií. Projekt 'Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa'

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.