Nejnovější aktuality

Zpráva o hladině podzemních vod ve vrtech

Předáváme vám aktuální informace získané při jednání starosty obce na Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové týkající se stavu podzemních vod ve Lhotě pod Libčany a Hubenicích.

Hladiny podzemních vod

Ke všeobecnému problému úbytku podzemních vod vyšel ve čtvrtek 20. dubna 2017 článek v Hradeckém deníku. Níže předáváme k nahlédnutí.

Zpráva 2016 - zaměření hladiny vody

Dovolujeme si vás seznámit se zprávou mapující zaměření hladiny vody ve studních v průběhu roku 2016.

Lhotecké novinky č. 1-2017

Kromě tištěného vydání prvních letošních Lhoteckých novinek, které vám byly doručeny do poštovních schránek, předáváme i na tomto místě odkaz na zmíněné novinky.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.