Aktuality

Zpráva o hladině podzemních vod ve vrtech

Obrázek novinky

Předáváme vám aktuální informace získané při jednání starosty obce na Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové týkající se stavu podzemních vod ve Lhotě pod Libčany a Hubenicích.

Celková zpráva: /upload/files/zpravaorezimupzvvevrtech.docx

Mapa: /upload/files/mapaumistenivrtuchmu.jpg

/upload/files/grafvp04362001_iii2017.jpg

/upload/files/grafvrtvp436_srazkystanicedobrenice.jpg

/upload/files/spolecnygrafvp0315vp0436.jpg