Elektronická podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny, upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.

S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:

Elektronická podatelna úřadu

Adresa elektronické podatelny: ou@lhotapodlibcany.cz

Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:

Obec Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany 50
503 27 Lhota pod Libčany

Formy elektronického podání

 • Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu ou@lhotapodlibcany.cz
 • Na technických nosičích dat (disketa 3,5" 1,44 MB, CD, DVD, Flash memory drive)

Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně magistrátu v úředních hodinách (pondělí a středa: od 8:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin)

Připouští se:

 • podání je obsahem vlastního mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem
 • podání je obsahem přílohy mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (mail jako celek nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, mail jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným elektronickým podpisem

Nepřipouští se:

 • podání je obsahem přílohy mailu; příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem

Technické náležitosti podání

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • disketa 3,5" 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
 • Flash memory drive

Seznam povolených formátů

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
 • formát ODT (OpenOffice.org)
 • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
 • formát ODS (OpenOffice.org)
 • formát PDF (Acrobat Reader)
 • formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
 • formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
 • formáty FO a ZFO (602XML Form)
 • formát HTM, HTML, XML, MHT.
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG nebo TIF.
 • výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Elektronický podpis

Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit.

Elektronické podání do elektronické podatelny magistrátu města lze učinit bez elektronického podpisu i s elektronickým podpisem.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu ou@lhotapodlibcany.cz.

Seznam základních právních předpisů

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád