Sdružení

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů

Dějiny základní organizace Českého svazu chovatelů ve Lhotě pod Libčany se začaly psát v roce 1961, kdy několik nadšenců ze Lhoty a blízkého okolí se domluvilo a založili Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva.

Zakládající členové byli: Josef Voženílek, Josef a Antonín Pithartovi a Stanislav Lehký ze Lhoty, Josef Bartoň, Bohuslav Slavík, Václav Šrám a František Michálek z Libčan, Josef Štěpánek z Osic, Josef Ráb z Hvozdnic a Josef Košťál z Těchlovic.

To byli ti první, co se rychle dohodli, získali další a spolek měl v prvním roce 27 členů, z nichž nejmladší byl tehdy 14. letý Ivan Sejkanič.

Prvním předsedou byl zvolen př. Josef Voženílek, místopředsedou př. Josef Pithart, jednatelem př. Jaroslav Dařbujan, hospodářem př. Stanislav Lehký, kontrolní a revizní komisi vedl Karel Kadavý z Roudnice, o kulturu a přednášky se později staral pan učitel Michálek. Všichni ti, co ještě neměli čistokrevná zvířata, si je rychle pořídili a již tu byla první výstava na „ Pelikánově zahradě“, která se těšila velké pozornosti široké veřejnosti. Po této zdařilé výstavě se začala členská základna citelně rozrůstat, kdy největšího rozmachu doznala v letech 1963 – 65, kdy měla až přes 100 členů.

Po první výstavě na Pelikánově zahradě následovaly dvě další na návsi před Voltrovými (bývalé hřiště házené), také v hospodě u Vitvarů (nyní Obecní hostinec) a několik výstav v hale u nádraží, včetně okresní v r. 1976, kterou navštívili přátelé chovatelé z NDR Rochlitz, se kterými jsme po několik let udržovali tzv. Družbu.

Na základě zkušeností z naší organizace založili přátelé: Andrašovský organizaci v Praskačce, Lehký v Káranicích a Abraham ve Hvozdnicích.

V roce 1978 jsme zakoupili objekt č.23, který jsme postupně přebudovali na sklad výstavního zařízení, schůzovní místnost včetně kuchyňky a výstavní kancelář. V letošním roce jsme dobudovali sociální zařízení. Na přilehlém prostranství uskutečňujeme každoročně výstavy, které již po 20. let konáme jako soutěžní ve spolupráci ze ZO Neděliště, Pohřebačka a Dolany. Zavedením soutěžních výstav došlo k zabezpečení dostatečného počtu zvířat na výstavách, vzrostla kvalita a co hlavní, došlo k návázání nových přátelských vztahů mezi chovateli.

V současné době má naše organizace 21 členů, z toho je 11 ze Lhoty a Hubenic, 10 z okolních obcí. Nejstaršímu členovi je 82 let, nejmladšímu 15 let.

Ze zakládajících členů dosud žije př. Josef Košťál, který je „Čestným členem“.

Současní funkcionáři základní organizace: František Jedlička – předseda, František Kratochvíl – jednatel, František Novotný – pokladník, Jan Michálek – odbor holubů, Vladimír Klouček –odbor králíků, Rudolf Syrůček – odbor drůbeže, Josef Jelínek – předseda revizní komise.

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz ve Lhotě pod Libčany byl založen v listopadu 1958. Zakládajícími členy spolku byli Jaroslav Dařbujan, Čeněk Doležal, Josef Dudek, Josef Hanuš, Josef Hruška, Čeněk Hušek, Bohumil Klubíčko, Václav Makalouš, František Rejl, František Šabata, Miroslav Vlachý, Josef Voltr, Václav Voltr, Josef Voženílek a Jindra Zolmanová.

Prvním předsedou byl zvolen p. Čeněk Doležal. V dalších obdobích vykonávali funkci předsedy František Šanda, Bohumil Klubíčko, Miroslav Vlachý, Václav Makalouš, František Vodička, František Kalenský, Josef Voltr a od roku 2000 Ing. Pavel Cvrček.

Průměrný stav členů se pohybuje kolem 70. Mimo lhoteckých jsou členy i občané Hubenic a Osiček.

Hlavní činnost je v zajišťování nákupu stromků a keřů pro výsadbu na zahradách a zahrádkách i na zajištění dalších potřeb. Dále v organizování zájezdů s návštěvami speciálních zahradnictví, středisek pěstování okrasných dřevin, různých výstav květin a zeleniny. Současně jsou tyto zájezdy vždy spojeny s prohlídkou měst, zámků a hradů pro rozšíření všeobecného poznání.

Od počátku činnosti jsou každoročně pořádány plesy, jejichž společenská úroveň je velmi dobrá, což doplňuje i bohatá tombola. Současně se zahrádkáři podílí i na ostatních společenských a kulturních událostech v obci.

Důležitou činností členů jsou brigády na úpravu prostranství obce a údržba zeleně na návsi.

Od roku 1991 si spolek pronajímá obecní domek, který upravil na moštárnu. Byl rovněž zakoupen lis na ovoce za 55.000 Kč s tím, že spolek bude částku pravidelně splácet okresnímu vedení organizace. Již první roky ukázaly, že to byl správný počin. Ročně se při moštování vylisuje v průměru cca 4500 litrů moštu podle úrody ovoce. V roce 2005 byl lis splacen a je majetkem organizace.

Rodinné a mateřské centrum

Rodinné a mateřské centrum

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany (dále jen RMC) bylo oficiálně založeno dne 29. 4. 2008, jako občanské sdružení řazené mezi neziskové organizace. Od tohoto data RMC funguje v oblasti organizace jednorázových kulturních či sportovních akcí pro rodiče a děti, dále je zřizovatelem několika zájmových kroužků či kurzů. Posláním RMC je poskytovat rodičům s dětmi prostor pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností, nabízet jim volnočasové, kulturní a společenské aktivity. Cílem RMC je umožnit rodičům a dětem trávit společný čas aktivně a pestře. Výše uvedené však nelze realizovat bez významné podpory obce a jejích zastupitelů. Mnohé z akcí byly a jsou realizovány za její významné pomoci a podpoře dalších občanů, kterým není dění v obci lhostejné.

Podrobné informace o našich akcích od počátku naší činnosti uveřejňujeme na našich internetových stránkách.

RMC je členem Sítě mateřských center a členem Místní akční skupiny Hradecký venkov, kde dle místní příslušnosti náležíme pod Mikroregion Urbanická brázda.

Výkonnými orgány RMC je valná hromada tvořená ze všech na ní přítomných členů a dále předseda a místopředseda.

Sbor dobrovolných hasičů Hubenice

Sbor dobrovolných hasičů Hubenice byl založen v září 1938. V počátcích sbor disponoval ruční pumpou taženou koňmi, v padesátých letech získal motorovou stříkačku PS8. V devadesátých letech zakoupena od Agrodružstva stříkačka PS12. Tato stříkačka prošla v roce 2015 modernizací, při které byl vyměněn motor a oběhové čerpadlo a tím výrazně zvýšen její výkon. V průběhu času měl SDH Hubenice až 28 členů nejen z Hubenic, ale i z okolí. V roce 2015 bylo založeno družstvo žen.


V současnosti má sbor 24 členů, z toho 13 mužů a 11 žen. Pravidelně se zúčastňuje okrskových a dalších soutěží. Významně se podílí na životě místní části Hubenice a to nejen brigádami, ale i organizací společenských akcí.

TJ Sokol Lhota pod Libčany

Historie klubu se začala psát v r. 1968. V té době několik nadšenců založilo TJ Sokol Lhota pod Libčany, oddíl kopané. Mužstvo mužů hrálo zpočátku v okresních soutěžích různé úrovně. Postupem času byla založena družstva žáků a dorostu a také „B“ tým mužů. V roce 1984 při příležitosti srazu Lhot a Lehot, který se konal ve Lhotě pod Libčany, byly do provozu uvedeny nové kabiny postavené svépomocí a v roce 1999 i druhá travnatá plocha. Areál sportoviště byl postupně doplněn o víceúčelový kurt s umělým povrchem a klubovnu sportovního klubu. V r. 2011 byl do provozu uveden i automatický zavlažovací systém hlavní hrací plochy a zrekonstruovány kabiny.

Tým mužů byl dlouholetým účastníkem tehdejší 1.B třídy Východočeského kraje a později v letech 2001-2012 působil v krajském přeboru Královéhradeckého kraje. Vrcholem sportovního snažení byla v sezoně 2012-2013 účast „A“ týmu Lhoty pod Libčany v páté nejvyšší soutěži, divizi. Klub byl úspěšný i v mládežnických kategoriích, když dorost hrál několik let i krajský přebor.

Po odchodu sponzora, který následoval po sestupu z divize v roce 2013, byl klub donucen A tým rozpustit a v současné době tým Lhoty pod Libčany, který vznikl z původního „B“ mužstva, působí v soutěži okresní úrovně a prochází obměnou kádru. Mládežnické týmy je velmi obtížné naplnit hráči a tak oddíl spolupracuje s okolními kluby a společně sestavují družstva elévů, žáků a dorostu. Aktuálně se klub finančně a personálně konsoliduje a zaměřuje se na výchovu mládeže s vizí dalšího působení v okresních, případně krajských soutěžích. www.sokollhotapodlibcany.cz

Obecní hostinec

Hostinec ve Lhotě pod Libčany nabízí piva Hubertus 10 a 12 a občas nějaké speciální pivko, alko a nealkoholické nápoje, pochutiny. Skládá se z pivnice, salónku a letní zahrádky s občerstvením. Nabízí rodinné oslavy, srazy, rauty ,svatby, studenou i teplou kuchyni a hudební produkci. V nekuřáckém salónku je místo pro 25 osob. Je tu možnost pronájmu sálu 180m2. V letních měsících pravidelné grilování ryb, steaků a selat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Reservace na tel .: 776 327 849

VK Lhota pod Libčany

Volejbalový klub Lhota pod Libčany byl založen v červnu roku 2015 volejbalisty ze Lhoty a přilehlých obcí. Hlavní činností Volejbalového klubu je tréning volejbalu a příprava na volejbalovou okresní soutěž mužů, které se od sezóny 2015 / 2016 tým účastní.


Cílem týmu do prvních sezón je především postup mezi nejlepší týmy v okrese a udržení těchto předních příček.


Hlavními představiteli VK jsou řádně zvolení členové výkonného výboru Ondřej Bydžovský (předseda), Tomáš Kohout (místopředseda) a Petra Prokopová (hospodářka).

Bližší informace o nově založeném klubu najdete na stránkách www.vklhotapodlibcany.cz