Sportoviště

Veřejné sportoviště ve Lhotě pod Libčany je víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem. Využívá se zejména pro tenis a volejbal, nicméně je vhodné i pro další sporty – nohejbal, florbal atd. V případě potřeby lze využít i umělé osvětlení.

Rezervační systém

 

Provozní doba

Po – Pá               od 8 do 21 hodin

So – Ne               od 9 do 21 hodin

Ceník

Permanentní vstupenka          600,- Kč / 6 hod

Jednotlivý pronájem               120,- Kč / hod

 

Děti do 15 let s dospělým doprovodem:

lhotecké a hubenické                  zdarma

ostatní                                     70,- Kč / hod

Provozní řád veřejného sportoviště

Veřejné sportoviště je majetkem obce Lhota pod Libčany.

Vstup na veřejné sportoviště je dovolen pouze v přítomnosti správce sportoviště, popřípadě jiné pověřené osoby.

Vstup na veřejné sportoviště a jeho využívání je na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebo odcizení osobních věcí se bolestné nebo náhrada škody neuplatňuje z pojistky obce.

Na veřejné sportoviště se vstupuje pouze jižní branou od fotbalového hřiště.

Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správce veřejného sportoviště.

V případě svévolného poškození povrchu hřiště a jeho vybavení bude správce požadovat finanční náhradu.

 

Na hřišti a v jeho prostoru je zakázáno:

• používat speciální obuv (tretry, kopačky s kolíky, apod.)

• manipulovat s konstrukcemi

• jezdit na kole a kolečkových bruslích

• požívat drogy a alkoholické nápoje

• kouřit

• venčit domácí zvířata

 

Porušení těchto pokynů může být důvodem k vykázání uživatele z veřejného sportoviště.

Kontakt

Pronájem je nutné předem sjednat se správcem veřejného sportoviště, panem Josefem Kopeckým, tel. +420 603 505 612.