Nová služba občanům - sběr jedlých olejů "dům od domu"

Dovolujeme si vás informovat o nově zavedené službě související se sběrem upotřebených jedlých olejů od občanů přímo od jednotlivých nemovitostí. Sběr bude fungovat tak, že občané mohou umisťovat uzavřené PET lahve s olejem na víko nádob s komunálním odpadem nebo odpadem separovaným a při každém pravidelném svozu budou tyto lahve sbírány. Možnost sběru olejů z nádob umístěných na veřejných stanovištích zůstává i nadále zachována! Tato služba se týká pouze jedlých olejů, nikoli olejů průmyslových! Bližší informace naleznete v připojeném informačním letáku.