Změna v systému svozu popelnic

Rádi bychom vás upozornili, že v letošním roce dochází ke změně v systému svozu popelnic na směsný komunální odpad a nebude nutné opatřit nádobu známkou na kalendářní rok 2024. Známky na popelnice si tedy není třeba vyzvedávat na obecním úřadě. I nadále však platí, že sváženy budou pouze kovové nebo plastové nádoby o velikosti 110 - 120 l (nikoli větší) a je třeba zachovat počet používaných nádob (1 nádoba = 4 osoby na daném čísle popisném).