Aktuality

Pozvánka - zimní akce pro občany

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční společné zimní akce pro občany naší obce - bruslení a večerní lyžování. Veškeré podrobné informace k oběma akcím naleznete v připojených pozvánkách. Těšíme se na vás!

Zjistit více

Upozornění pro chovatele - ptačí chřipka

V souvislosti s hromadným úhynem volně žijících ptáků (labutě) u rybníku v Kosičkách, u kterých byla potvrzena nebezpečná nákaza – vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), si vás dovolujeme seznámit s doporučeními Státní veterinární správy. Chovatelům se doporučuje zejména zamezit kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, dále umístit krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky do budov nebo pod přístřešky, aby nedošlo ke kontaminaci. V případě zjištění zvýšeného úhynu chovaných ptáků, příp. změny ve zdravotním stavu neprodleně tuto skutečnost nahlásit na Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj – tel. 495 279 057 nebo 720 995 210. Děkujeme za spolupráci!

Zjistit více