Úřední deska

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1. 8. 2023

Zveřejněno od 28.08.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Petra Kratochvílová

Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106-1999 Sb. za rok 2022

Zveřejněno od 23.02.2023 do 31.12.2023, zodpovídá: Petra Kratochvílová

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna OOP MZE ze dne 2.4.2020

Zveřejněno od 04.11.2022 do 31.12.2023, zodpovídá: Petra Kratochvílová